Wyzwania dla kultury 2.0

Sfera kultury nieustannie ulega licznym przemianom- głównie technologicznym. Efektem rozwoju nowych technologii medialnych jest powszechnie nam znana Kultura 2.0. Czy coś może stanowić dla niej wyzwanie, bądź zagrożenie?

Przemiany społeczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne zmieniają wszystkie sfery życia człowieka. Jednak czy zawsze mają one pozytywne skutki? W kontekście wyzwań dla kultury 2.0 należy wspomnieć o zjawisku cyfrowego wykluczenia. Nowe technologie znoszą wiele granic w dostępie do kultury, ale nie dla wszystkich. Problem braku umiejętności korzystania z technologii dotyka zazwyczaj ludzi starszych, gorzej wykształconych, mieszkańców wsi. Dlatego wobec kultury 2.0 jest to wyzwaniem, aby dotrzeć do takich osób, które najczęściej ze względów ekonomicznych nie mogą korzystać z mediów cyfrowych i tym samym znajdują się poza nawiasem społeczeństwa informacyjnego. Choć kultura 2.0 wprowadza potencjał aktywizujący swoich odbiorców, równocześnie niesie ze sobą ryzyko pogłębienia społecznych podziałów i ciężko będzie załagodzić to rozwarstwienie.

Bardzo zbliżonym i powiązanym do powyższego wyzwaniem- wydawać się może, że największym- jest zdominowanie i całkowite wygryzienie klasycznych form kultury takich jak kino, książka, prasa czy telewizja przez kulturę 2.0. Wciąż część polskiego społeczeństwa po prostu nie chce korzystać z nowych technologii. Problemem może być właśnie brak umiejętności tworzenia i odbierania przekazów medialnych w kulturze mediów cyfrowych. Niektórzy uważają jednak, że to wyzwanie może być niewykonalne ze względów chociażby sentymentalnych- tak jak ebook nigdy nie zastąpi im tradycyjnej książki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *