Życie jako imaginacja- czy jesteśmy częścią świata wirtualnego?

Według niektórych życie to jedynie iluzja. Skąd mamy pewność, że to co traktujemy jako rzeczywistość, rzeczywiście jest realne? Czy istnieje możliwość, że sami jesteśmy jedynie graczami w wirtualnej grze?

Światy wirtualne to sieć, środowiska online oraz cyberprzestrzeń. Zwykle określane są jako sztuczne, symulowane i przeciwstawiane temu, co naturalne. Wirtualny świat nie jest traktowany jako coś fizycznego ze względu na swoje elektroniczne podłoże.

Zasadniczą różnicą między światem wirtualnym a rzeczywistym jest to, że zanurzenie w wirtualnej przestrzeni jest wyborem dokonanym przez nasz umysł. Nie mamy wpływu na to, że znajdujemy się w świecie fizycznym, ale możemy podjąć decyzję o zanurzeniu w elektronicznej rzeczywistości.

Obecnie bardzo łatwo dostrzec współistnienie świata wirtualnego i rzeczywistego. W pewnym sensie tworzą one jedność ze względu na swoją wzajemną zależność. Aby przejść do świata cyberprzestrzeni potrzebujemy narzędzi pochodzących i stworzonych w świecie realnym. Rzeczywistość zaczyna stawać się zależna od świata wirtualnego, który staje się jej częścią. Spójrzmy chociażby na zdalną naukę- stanowi dowód na możliwość tworzenia wiedzy poza tradycyjnym uniwersytetem. Dzisiaj wiele dziedzin naszego życia odbywa się zdalnie- online, w sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *